Hotărâri Consiliul Local Costești – 2021

Banda tricoloră

Hotărârea nr.01/07.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2020

Hotărârea nr.02/07.01.2021 – privind modificarea și completarea HCL nr.74/15.12.2020,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Hotărârea nr.03/22/02/2021 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă

Hotărârea nr.04/23/02/2021 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2021

Hotărârea nr.05/23/02/2021 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Orașului Costești, pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.06/23/02/2021 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Costești în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Costești

Hotărârea nr.07/23/02/2021 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.12.2020

Hotărârea nr.08/23/02/2021 – privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr.68/26.11.2020, privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Costești

Hotărârea nr.09/23/02/2021 – referitor la actualizarea Regulamentului privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Anexa nr. 1 – privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Hotărârea nr.10/30/03/2021 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bărbulescu Narcis Ionuț, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.11/30/03/2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Stȃrci”