Liberul acces la informație

NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Emitent : GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 8 martie 2002Vizualizare PDF

Persoana responsabilă de aplicarea Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică și responsabil pentru relația cu societatea civilă este domnul viceprimar STANCU DANIEL SORIN

Responsabil cu atribuții privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public este doamna Lazăr Elena-Alina, consilier principal în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul.

ANEXA 1 – Cerere conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ANEXA 2A – Reclamație Administrativă

ANEXA 2B – Reclamație Administrativă 2

Listă cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție, din oficiu

Lista documentelor emise și gestionate prin aparatul de specialitate al primarului, care se exceptează de la liberul acces la informație

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2022

 

Print Friendly, PDF & Email