Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I (sudor) în cadrul Serviciului sere spatii verzi salubritate întreținere străzi trotuare

Nr. 8758/06.04.2021 ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I (sudor) în cadrul Serviciului sere spatii verzi salubritate întreținere străzi trotuare în data de 29.04.2021 proba scrisă; Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) si […]

Continue Reading

M.A.D.R. – Măsuri de mediu și climă 2021

Materiale informative: 1. Broșura privind măsurile  compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021; 2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021; 3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent […]

Continue Reading

Anunț în atenția agenților economici care desfășoară activități sezoniere

Anunț în atenția agenților economici care desfășoară activități sezoniere UAT oraș Costești, Urmarea aprobării Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  anunță  persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale […]

Continue Reading

Anunț privind anularea accesoriilor (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local.

ANUNȚ Primăria Orașului Costești, în baza HCL nr.8/23.02.2021, anulează accesoriile (majorări de întârziere, penalități), în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020, la bugetul local. Anularea accesoriilor se realizează, pe baza de notificare (formular tipizat) și cerere depuse la biroul Impozite și taxe locale , pana cel târziu  la 31 martie 2021. Pentru a beneficia de scutire la […]

Continue Reading

Campanie de colectare a DEEE – urilor de la populație și de la agenții economici interesați.

ANUNȚ Vă informăm că Primăria Orașului Costești împreuna cu Asociația română pentru Reciclare- RoREC organizează  în zilele de 1,2,3 și 4.03.2021 o campanie de colectare a DEEE – urilor de la populație și de la agenții economici interesați. Deșeurile de echipamente electrice și electronice vor fi ridicate de la domiciliul cetățenilor de către mașinile firmei […]

Continue Reading