Anunț nr.333 din 06.01.2023 – în atenția agenților economici care desfășoară activități sezoniere

Nr.333/06.01.2023 Anunț în atentia agentilor economici care desfasoara activitati sezoniere         UAT oraș Costești,             Urmarea aprobării Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,  anunță  persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza […]

Continue Reading

Anunț nr. 25560 din 22.11.2022 – UAT Orașul Costești, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele funcții contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile subordonate Consiliului Local

Nr.25560/22.11.2022 ANUNȚ UAT Orașul Costești, cu sediul în Costești, Str. Victoriei, nr.49, jud. Argeș, în conformitate cu prevederile art. 74 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele functii contractuale de executie din […]

Continue Reading

Anunț privind campania de colectare a DEEE – urilor de la populație și de la agenții economici interesați

ANUNȚ         Va informam ca Primăria Orașului Costești împreună cu Asociația Română pentru Reciclare – RoREC organizează  în perioada 21- 25.11.2022 o campanie de colectare a DEEE – urilor de la populație și de la agenții economici interesați.          Deșeurile de echipamente electrice si electronice vor fi ridicate de la domiciliul cetățenilor de către mașinile firmei […]

Continue Reading

Anunț nr. 24772 din 14.11.2022 – rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional din cadrul UAT Orașul Costești

Nr. 24772/14.11.2022 Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional din cadrul UAT Orașul Costești;   Nr. crt. Nr. de înregistrare  atribuit dosarului de înscriere la examenul de promovare/Data înregistrării Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctaj final Rezultat 1. 22133/11.10.2022 87.33 p 93 p 180.33p ADMIS 2. 22446/17.10.2022 80 p 93 p 173 […]

Continue Reading
Stema orașului Costești

Anunț nr. 24577 din 10.11.2022 – Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Nr. 24577/10.11.2022 Rezultatul probei interviu La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești; Având în vedere prevederile art. 61 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, comisia de examen comunică […]

Continue Reading
Stema orașului Costești

Anunț nr. 24262 din 07.11.2022 – rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Nr. 24262/07.11.2022 Rezultatul probei scrise La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești; Având în vedere prevederile art. 60 alin.(2) si art. 62 alin.(3) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările […]

Continue Reading

Anunț nr. 23397 din 27.10.2022 – verificare dosare înscriere la examenul de promovare în grad al funcționarilor publici din cadrul UAT Orașul Costești

COMISIA DE CONCURS 23397/27.10.2022 ANUNȚ În urma verificării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad al funcționarilor publici din cadrul UAT Orașul Costești din data de 27.10.2022 s-a constatat că s-au depus un număr de 2 dosare, care îndeplinesc condițiile de a participa la examenul de promovare în grad. Acestea sunt după cum […]

Continue Reading

Anunț privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu: gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a suplimentului pentru energie SEZONUL RECE 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

Acte necesare pentru ajutorul de încălzire locuință CERERE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCUINȚĂ – 2022 – Descărcare Anexa 4 – LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – Descărcare ANUNŢ privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu: gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a suplimentului pentru energie SEZONUL […]

Continue Reading

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor […]

Continue Reading