Serviciul public de salubrizare Costești

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORASULUI COSTESTI

Serviciul Public de Salubrizare al orasului Costesti este un serviciu public cu personalitate juridica, infiintat si organizat de catre autoritatea administratiei publice locale la nivelul orasului Costesti prin H.C.L. nr. 32/ 15.06.2021, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si isi desfasoara activitatea sub controlul, conducerea, si coordonarea administratiei publice locale, obiectul de activitate al Serviciului Public de Salubrizare il reprezinta realizarea in gestiune directa a urmatoarelor activitati:

– maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

– curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si  de inghet.

Serviciul Public de Salubrizare al orasului Costesti se organizeaza pentru satisfacerea nevoilor populatiei, ale institutiilor publice si ale operatorilor economici de pe teritoriul orasului Costesti, avand in structura de personal 14 posturi de  natura contractuala din care o functie de conducere de sef serviciu si 13 functii de executie.

Print Friendly, PDF & Email