Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Costești

I. Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, tehnică, investiții, servicii, comerț și administrarea domeniului public, având următoarea componență:

1. TOMA IONEL-GHEORGHE – Partidul Pro România;
2. SANDU FLORIN – Partidul Ecologist Român;
3. NICOLAE ZOE-MARIA – Partidul Social Democrat;
4. STANCU DANIEL-SORIN – Partidul Social Democrat;
5. CÂRSTEA GHEORGHE – Partidul Social Democrat;

II. Comisia de specialitate privind urbanism și amenajarea teritoriului, având următoarea componență:

1. VASILESCU DORIN – Partidul Social Democrat;
2. DINCULESCU DANIEL-MARIAN – Partidul Național Liberal;
3. BOTOFEI MARIUS-MARIAN – Partidul Social Democrat.

III. Comisia de specialitate privind învățământ, cultură, sănătate, protecția socială, activități sportive și de agrement, având următoarea componență:

1. MINCĂ IONEL-DANIEL- Partidul Social Democrat;
2. VOICU NICOLETA – Partidul Național Liberal;
3. SANDU GHEORGHE LUCIAN – Alianța USR Plus.

IV. Comisia de specialitate privind administrație publică locală, juridică, litigii, etică, drepturile cetățenilor, apărarea ordinii și liniștii publice, relații cu cetățenii, având următoarea componență:

1. STROESCU MARIN – Partidul Ecologist Român;
2. BADEA VASILE – Partidul Social Democrat;
3. ZĂBAVĂ IONEL-ADRIAN – Partidul Social Democrat.

V. Comisia de specialitate privind agricultura, protecția mediului, ecologie, ape, gospodărire comunală, având următoarea componentă:

1. NIȚĂ MARIAN – Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)
2. LICACIU RALUCA MIHAELA – Partidul Național Liberal;
3. DIACONESCU NICOLAE – Alianța USR Plus

Print Friendly, PDF & Email