Formulare Online

Evidenta populatiei – S.P.C.L.E.P. Costesti

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate

Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetătenilor români cu domiciliul in străinătate si resedinta în România

Declaratie solicitant

Model adeverinta rol

Model procură specială

Starea civilă

Eliberare adeverintă de rol

Model cerere eliberare certificat

Model declaratie casatorie

Model declaratie recunoastere copil

Urbanism

CERERE CONSULTARE DOCUMENTAȚIE DE URBANISM

CERERE MULTIPLICARE PLANȘE DOCUMENTAȚII URBANISM

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Registrul agricol

Declarație privind înregistrarea/modificarea datelor în Registrul Agricol, persoane fizice (PF), persoane juridice (PJ)