Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I (sudor) în cadrul Serviciului sere spatii verzi salubritate întreținere străzi trotuare

Nr. 8758/06.04.2021 ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I (sudor) în cadrul Serviciului sere spatii verzi salubritate întreținere străzi trotuare în data de 29.04.2021 proba scrisă; Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) si […]

Continue Reading

Anunț final examen de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite și taxe locale

ANUNŢ   În urma susținerii examenului de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite si taxe locale din cadrul Serviciului Buget contabilitate impozite si taxe locale organizat în data de 18.01.2021 rezultatele sunt după cum urmează:   Nr. crt Numele si prenumele Functia   Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei […]

Continue Reading

Rezultatele la proba interviu pentru examenul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite

ANUNȚ Rezultatele la proba interviu pentru examenul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite si taxe locale din cadrul UAT Orașului Costești organizat în  data de 18.01.2021; Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj obținut Rezultat Observații 1.    Atanasiu Cristina 92 puncte ADMIS –   Secretar comisie concurs, Necula Gabriela   Afișat azi 18.01.2021 […]

Continue Reading

Rezultate selectarea dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou impozite și taxe locale

NR. 580/12.01.2021 Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou impozite și taxe locale organizat în data de 18.01.2021 în cadrul UAT Oraș Costești; Având în vedere prevederile art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei […]

Continue Reading

ANUNȚ Nr.25960/18.12.2020 Examen de promovare în funcția publică de conducere vacantă

Nr.25960/18.12.2020 ANUNȚ Primăria Orașului Costești organizează examen de promovare în funcția publică de conducere vacantă organizată în temeiul art. 618 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Articolului II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea […]

Continue Reading

Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant – funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registru agricol – cadastru

U.A.T. ORAȘUL COSTEȘTI JUDEȚUL ARGEȘ Nr.7445/22.04.2020 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei scrise din data de 15.04.2020 și probei interviu  din data de 21.04.2020, pentru ocuparea postului de inspector debutant – funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registru agricol – cadastru, rezultatele sunt după cum urmează:   Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de […]

Continue Reading

Rezultate probă interviu pentru ocuparea postului de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registrul agricol –cadastru

U.A.T. ORAȘUL COSTEȘTI JUDEȚUL ARGEȘ Nr. 3432/21.04.2020   ANUNȚ   În urma susținerii probei interviu din data de 21.04.2020 pentru ocuparea postului de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registrul agricol –cadastru rezultatul este  după cum urmează: Nr. Crt. Nume și prenume Funcția contractuală pentru care candidează Punctajul obținut la proba interviu […]

Continue Reading

Rezultate concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului Registrul Agricol-cadastru organizat în data de 15.04.2020

Nr. 7324/15.04.2020   ANUNȚ   În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului Registrul Agricol – cadastru organizat în data de 15.04.2020, rezultatele sunt după cum urmează : Gruianu Mihai – 87.33 puncte – ADMIS Grigore Mariana – 33.33 puncte – RESPINS Mihalcea […]

Continue Reading

REZULTATELE Selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Costesti , în cadrul Compartimentului Registrul agricol –cadastru

COMISIA DE CONCURS 6967/09.04.2020       REZULTATELE Selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Costești ,  în cadrul Compartimentului Registrul agricol –cadastru         Nr. Crt. Nume si prenume Functia scoasa la concurs Rezultat selecției dosarului Motivul […]

Continue Reading