Anunț nr. 16125 – rezultate probă scrisă din data de 08.07.2021 și probei interviu din data de 14.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr.16125/15.07.2021 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei scrise din data de 08.07.2021 și probei interviu  din data de 14.07.2021, pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești, rezultatele sunt după cum urmează:   Nr.crt. Numele si prenumele Funcția publica de execuție   Rezultatul […]

Continue Reading

Anunț nr. 16107 – privind ocuparea pe perioada nedeterminată a doua funcții contractuale de execuție, vacante de muncitori necalificați , treapta I  în cadrul Serviciului întreținere domeniul public  în data de 10.08.2021 probă practică;  

Nr. 16107/15.07.2021   ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a doua funcții contractuale de execuție, vacante de muncitori necalificați , treapta I  în cadrul Serviciului întreținere domeniul public  în data de 10.08.2021 probă practică;   Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiiții (generale) si conditii […]

Continue Reading

Anunț nr.15575 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr. 15575/08.07.2021 ANUNȚ În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior –funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ,organizat în data de 08.07.2021, rezultatele sunt după cum urmează : 1. Neacșu Anamaria – 87.17 puncte – ADMIS 2. Constantin Octaviana Lenuța – 31 puncte […]

Continue Reading

Anunț nr. 15457/05.07.2021, PROCES VERBAL-SELECȚIE DOSARE la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional debutant – funcție publica de execuție în cadrul Compartimentului Urbanism

COMISIA DE CONCURS NR.15457/05.07.2021 PROCES VERBAL-SELECȚIE DOSARE Încheiat azi 05.07.2021 Comisia de concurs constituită în baza dispoziției Primarului Orașului Costești nr.178/07.06.2021, formată din: Președinte: -Stancu Daniel Sorin- viceprimar UAT Orașul Costești Membrii: -Chiriță Iuliana – secretar general al UAT Orașul Costești; – Geangavelea Marinela – membru- sef birou registru agricol-cadastru-relații cu publicul; Secretar comisie: Necula […]

Continue Reading

Anunț nr. 15366 – privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr. 15366/02.07.2021 ANUNT, privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ; În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare privind ocuparea postului vacant de consilier, clasa I , grad profesional superior- funcție publica de execuție, […]

Continue Reading

Anunț nr.15237 – rezultate finale concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II– funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr.15237/01.07.2021 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei scrise din data de 25.06.2021 și probei interviu  din data de 30.06.2021, pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II– funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești, rezultatele sunt după cum urmează:   Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție   Rezultatul selectiei dosarelor […]

Continue Reading

Anunț nr. 15220 – rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II –funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr.15220/30.06.2021 ANUNȚ  În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II –funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești organizat în data de 30.06.2021, ora 10:00, rezultatele sunt după cum urmează :   Surugiu Iuliana – 95 puncte – ADMIS Constantin Octaviana Lenuța – ABSENTĂ     […]

Continue Reading

Anunț nr.14906 – rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I

Nr.14906/28.06.2021 ANUNŢ FINAL   În urma susținerii probei practice din data de 23.06.2021 și probei interviu  din data de 25.06.2021, pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I– funcții contractuale de execuție din cadrul Compartimentului Salubritate, rezultatele sunt după cum urmează:   Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție   Rezultatul selectiei dosarelor […]

Continue Reading

Anunț nr. 14919 – privind selecția dosarelor pentru examenul de promovare în grad a personalului contractual din cadrul UAT Orașul Costești, organizat în data de 29.06.2021

Nr. 14919/28.06.2021 ANUNȚ, privind selecția dosarelor pentru examenul de promovare în grad a personalului contractual din cadrul UAT Orașul Costești, organizat în data de 29.06.2021; În urma verificării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad a personalului contractual din cadrul UAT Orașul Costești ,comisia a constatat că s-au depus un număr de 2 […]

Continue Reading

Anunț nr. 14888 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II – funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Nr. 14888/25.06.2021 ANUNȚ În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II –funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești organizat în data de 25.06.2021, rezultatele sunt după cum urmează : Surugiu Iuliana – 83.50 puncte – ADMIS Constantin Octaviana Lenuța – 58.31 puncte – ADMIS Prodescu […]

Continue Reading