Anunț nr. 22790 din 26.09.2023 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aparținând domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, astăzi 26.09.2023, Primăria Orașului Costești, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a  Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor umane aparținând domeniului public al orașului Costești, județul Argeș. Având în vedere prevederile art.7 […]

Continue Reading