Stema orașului Costești

Anunț nr. 24577 din 10.11.2022 – Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Nr. 24577/10.11.2022 Rezultatul probei interviu La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești; Având în vedere prevederile art. 61 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, comisia de examen comunică […]

Continue Reading