Stema orașului Costești

Anunț nr. 24577 din 10.11.2022 – Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Anunțuri Concurs

Nr. 24577/10.11.2022

Rezultatul probei interviu
La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Având în vedere prevederile art. 61 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare  atribuit dosarului de înscriere la examenul de promovare/Data înregistrării Functia publică/Clasa/Gradul profesional/Biroul unde candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. 22133/11.10.2022 Inspector/I/principal/

Biroul impozite si taxe locale

93 puncte ADMIS
2. 22446/17.10.2022 Inspector/I/principal/

Biroul impozite si taxe locale

93 puncte ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot  formula contestații în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor;

Secretar comisie,
Insp. Necula Gabriela

Afișat astăzi, 10.11.2022 ora 13:00 la sediul și pe pagina de internet al UAT Orașul Costești, Județul Argeș.
Print Friendly, PDF & Email