Anunț nr. 24772 din 14.11.2022 – rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional din cadrul UAT Orașul Costești

Anunțuri Concurs

Nr. 24772/14.11.2022

Rezultatul final la

examenul de promovare în grad profesional din cadrul UAT Orașul Costești;

 

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare  atribuit dosarului de înscriere la examenul de promovare/Data înregistrării Punctajul probei scrise Punctajul probei interviu Punctaj final Rezultat
1. 22133/11.10.2022 87.33 p 93 p 180.33p ADMIS
2. 22446/17.10.2022 80 p 93 p 173 p ADMIS
  • Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute pot  formula contestaţii în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

Secretar comisie,
Insp. Necula Gabriela

Afișat astăzi, 14.11.2022 ora 11:00 la sediul și pe pagina de internet al UAT Orașul Costești, Județul Argeș.

Print Friendly, PDF & Email