Stema orașului Costești

Anunț nr. 24262 din 07.11.2022 – rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Anunțuri Concurs

Nr. 24262/07.11.2022

Rezultatul probei scrise

La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Având în vedere prevederile art. 60 alin.(2) si art. 62 alin.(3) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare  atribuit dosarului de înscriere la examenul de promovare/Data înregistrării Functia publică/Clasa/Gradul profesional/Biroul unde candidează Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 22133/11.10.2022 Inspector/I/principal/
Biroul impozite si taxe locale
87.33 puncte ADMIS
2. 22446/17.10.2022 Inspector/I/principal/
Biroul impozite si taxe locale
80 puncte ADMIS
  • Candidatii declarati admisi vor susţine interviul în data de 10.11.2022, ora 10.00 la sediul Uat Orasul Costesti
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot  formula contestații în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor;

Secretar comisie
Insp. Necula Gabriela

Afișat astăzi, 07.11.2022 ora 14,00 la sediul și pe pagina de internet al UAT Orașul Costești, Județul Argeș.

Print Friendly, PDF & Email