Anunț nr. 20247 din 29.09.2023 -Rezultatul final la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de sef serviciu, gradul II, din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

Anunțuri Concurs

ANUNȚ

Rezultatul final la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de sef serviciu, gradul II, din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 27.09.2023 (proba scrisă) si 27.09.2023 (proba interviu) rezultatul final este după cum urmează:

Nr.
crt.
Nr. si data de înregistrare a dosarului de concurs Funcția contractuală de conducere Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Rezultatul final al concursului
 
1.
21991/14.09.2023 Sef serviciu, gradul II 85 puncte 95 puncte 90 puncte ADMIS

Secretar comisie
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 29.09.2023 ora 14:00, la avizierul și pe site-ul Primăriei orașului Costești

Print Friendly, PDF & Email