Stema orașului Costești

Anunț nr. 24262 din 07.11.2022 – rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești;

Nr. 24262/07.11.2022 Rezultatul probei scrise La examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 07.11.2022 în cadrul UAT Orașul Costești; Având în vedere prevederile art. 60 alin.(2) si art. 62 alin.(3) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările […]

Continue Reading