Anunț nr. 23397 din 27.10.2022 – verificare dosare înscriere la examenul de promovare în grad al funcționarilor publici din cadrul UAT Orașul Costești

COMISIA DE CONCURS 23397/27.10.2022 ANUNȚ În urma verificării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad al funcționarilor publici din cadrul UAT Orașul Costești din data de 27.10.2022 s-a constatat că s-au depus un număr de 2 dosare, care îndeplinesc condițiile de a participa la examenul de promovare în grad. Acestea sunt după cum […]

Continue Reading

Anunț privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu: gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a suplimentului pentru energie SEZONUL RECE 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

Acte necesare pentru ajutorul de încălzire locuință CERERE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCUINȚĂ – 2022 – Descărcare Anexa 4 – LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI – Descărcare ANUNŢ privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu: gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a suplimentului pentru energie SEZONUL […]

Continue Reading

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor […]

Continue Reading

Anunț nr. 21594 din 05.10.2022 – examen de promovare în grad profesional.

Nr. 21594/05.10.2022 ANUNȚ În baza prevederilor art.618 alin.(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, UAT Orașul Costești organizează în data de 07.11.2022 – proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional. Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: Examenul de promovare în grad profesional se va […]

Continue Reading