Anunț nr. 25560 din 22.11.2022 – UAT Orașul Costești, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele funcții contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile subordonate Consiliului Local

Nr.25560/22.11.2022 ANUNȚ UAT Orașul Costești, cu sediul în Costești, Str. Victoriei, nr.49, jud. Argeș, în conformitate cu prevederile art. 74 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, organizează examen de promovare în grad pentru următoarele functii contractuale de executie din […]

Continue Reading