Anunț nr. 14435 din 29.06.2022 – rezultatele probelor scrise la concursurile  pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificați, treapta III (floricultor și mecanic)

Nr. 14435/29.06.2022 ANUNȚ În urma susținerii probelor scrise la concursurile  pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificați, treapta III (floricultor si mecanic)–funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizate în data de 28.06.2022, rezultatele sunt după cum urmează : Nr. crt.   Nr.cerere de înscriere/Funcția contractuala/Structura Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa […]

Continue Reading

Anunț nr.14306 din 28.06.2022 – concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă de asistent social 

Nr.14306/28.06.2022 ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă de asistent social  în cadrul  Direcției de asistență socială –Centru de zi pentru persoane vârstnice,, Sf. Gheorghe,, în data de 13.07.2022 proba scrisă; Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) si […]

Continue Reading

Anunț nr. 14088 din 23.06.2022 – concurs de recrutare în data de 25.07.2022  pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Inspector , clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanei

Nr.14088/23.06.2022 ANUNȚ Primăria orașului Costești organizează concurs de recrutare în data de 25.07.2022  pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului după cum urmează: Inspector , clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanei , cu durata normală a timpului de muncă de […]

Continue Reading

Anunț nr. 14007 din 23.06.2022 – rezultate selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificați, treapta III

Nr. 14007/23.06.2022 ANUNȚ privind selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificați, treapta III- functii contractuale de executie din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public; În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea posturilor de muncitori calificati, treapta III(floricultor si mecanic), s-au depus doua dosare care îndeplinesc condițiile specifice de participare la concurs […]

Continue Reading

Anunț nr. 13555 din 17.06.2022 – privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social

Nr. 13555/17.06.2022 ANUNT, privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social – funcție contractuala de execuție din cadrul Direcției de asistenta sociala; În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea postului temporar vacant de asistent social , comisia a constatat că s-au depus un număr de 2 dosare care nu […]

Continue Reading

Anunț nr 13382 din 16.06.2022 – rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I

Nr.13382/16.06.2022 ANUNȚ În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I –funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 16.06.2022 rezultatele sunt după cum urmează : Nr. crt.   Nr.cerere de înscriere/Functia contractuala/Structura Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu   1. 11942/26.05.2022 […]

Continue Reading

Anunț nr. 13286 din 15.06.2022 – concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III (tâmplar)

Nr.13286/15.06.2022 ANUNŢ FINAL În urma susținerii probei scrise si a probei interviu din data de 10.06.2022, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III (tâmplar)– funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public, rezultatele sunt după cum urmează: Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție   Rezultatul selecției dosarelor Rezultatul probei scrise […]

Continue Reading

Anunț nr. 12774 din 07.06.2022 – concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacantă de asistent social  în cadrul  Direcției de asistență socială

Nr. 12774/07.06.2022 ANUNȚ UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, vacantă de asistent social  în cadrul  Direcției de asistență socială – Centru de zi pentru persoane vârstnice,, Sf. Gheorghe,, în data de 23.06.2022 proba scrisă; Pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții (generale) […]

Continue Reading