Anunț nr. 16269 din 25.07.2022 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal

Nr. 16269/25.07.2022 ANUNȚ În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal –funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ,organizat în data de 25.07.2022, rezultatele sunt după cum urmează : Nr. înregistrare dosar Punctaj acordat proba scrisa Admis/Respins 15207/08.07.2022 84.33 puncte ADMIS Termenul limita de […]

Continue Reading

Canicula – Reguli de protecție

ANUNȚ! PE TOATA PERIOADA DE MANIFESTARE A ATENTIONARILOR/AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE CARE VIZEAZA TEMPERATURI RIDICATE(CANICULA), COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL ORAȘULUI COSTEȘTI A INFIINTAT UN PUNCT DE PRIM AJUTOR ÎN INCINTA CASEI DE CULTURĂ COSTEȘTI . CENTRUL FUNCTIONEAZA ZILNIC ÎNTRE ORELE 08.00 – 16.00. PREȘEDINTELE C.L.S.U COSTEȘTI PRIMAR, Ing. Ion BAICEA Inspector protecție civilă Aurel […]

Continue Reading

 La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ilie!

Primarul orașului Costești, Ing. Ion BAICEA vă invită la Târgul Anual Tradițional de „ Sfântul Ilie ”, manifestare care se desfășoară pe Stadionul Orășenesc din Costești. În 20 iulie îl sărbătorim pe Sfântul Ilie, unul dintre cei mai importanți proorocii din Vechiul Testament. În tradiția populară Sfântul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor, aducător de ploi în […]

Continue Reading

Anunț nr.15720 din 15.07.2022 – privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal

Nr. 15720/15.07.2022 ANUNȚ, privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal, – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ; În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare privind ocuparea postului vacant de inspector, clasa I , grad profesional principal- funcție publica de execuție,  […]

Continue Reading

Anunț nr. 14691 din 1.07.2022 -rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificati, treapta III (floricultor si mecanic)

Nr.14691/01.07.2021 ANUNȚ În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificati, treapta III (floricultor si mecanic)–funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 01.07.2022 rezultatele sunt după cum urmează : Nr. crt. Nr.cerere de înscriere/Functia contractuala/Structura Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu 1. 13058/10.06.2022 […]

Continue Reading