Anunț nr 13382 din 16.06.2022 – rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I

Anunțuri Concurs

Nr.13382/16.06.2022

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificați, treapta I –funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 16.06.2022 rezultatele sunt după cum urmează :

Nr.

crt.

 

Nr.cerere de înscriere/Functia contractuala/Structura Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu

 

1. 11942/26.05.2022 70 ADMIS
2. 12031/27.05.2022 70 ADMIS

Termenul limita de depunere a contestațiilor la proba interviu  este până la data de  17.06.2022 ora 12:00.

Secretar comisie
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 16.06.2022 ora 12:00 la avizierul si pe site-ul Primăriei orașului Costești