Anunț nr. 13286 din 15.06.2022 – concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III (tâmplar)

Anunțuri Concurs

Nr.13286/15.06.2022

ANUNŢ FINAL

În urma susținerii probei scrise si a probei interviu din data de 10.06.2022, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III (tâmplar)– funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public, rezultatele sunt după cum urmează:

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție

 

Rezultatul selecției dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Punctaj final Rezultat final
1. 12049/27.05.2022 Muncitor calificat, treapta III ADMIS 77 puncte 83.33 puncte 80.16 puncte ADMIS

Secretar comisie,
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 15.06.2022, ora 09:00 la avizierul  si pe site-ul Primăriei orașului Costești