Anunț nr. 19525 – rezultate probă scrisă la examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior – funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate

Anunțuri Concurs

Nr.19525/03.09.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei scrise la examenul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior –funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate, organizat în data de 03.09.2021, rezultatul este după cum urmează:

  1. Radu Raluca Elena – 33 puncte – ADMIS

 

Proba interviu va avea loc în data de 03.09.2021 ora 13:00.

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 03.09.2021 ora 12:30 la avizierul și pe site-ul Primăriei Orașului Costești