Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de inspector debutant – funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registru agricol – cadastru

Anunțuri Concurs

U.A.T. ORAȘUL COSTEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ
Nr.7445/22.04.2020

ANUNŢ FINAL

În urma susținerii probei scrise din data de 15.04.2020 și probei interviu  din data de 21.04.2020, pentru ocuparea postului de inspector debutant – funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registru agricol – cadastru, rezultatele sunt după cum urmează:

 

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție

 

Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultat final
 

1.

 

Gruianu Mihai

 

Inspector debutant

 

ADMIS

 

87.33 puncte

 

93.33 puncte

 

90.33 puncte

ADMIS

 

 

 

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

 

 

 

 

 

 

 

Afișat azi 22.04.2020, ora 16:00 la avizierul  și pe site-ul Primăriei Orașului Costești