Rezultate probă interviu pentru ocuparea postului de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registrul agricol –cadastru

Anunțuri Concurs

U.A.T. ORAȘUL COSTEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ
Nr. 3432/21.04.2020

 

ANUNȚ

 

În urma susținerii probei interviu din data de 21.04.2020 pentru ocuparea postului de inspector debutant –funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registrul agricol –cadastru rezultatul este  după cum urmează:

Nr.

Crt.

Nume și prenume Funcția contractuală pentru care candidează Punctajul obținut la proba interviu Rezultat interviu
1. Gruianu Mihai Inspector debutant 93,33 puncte ADMIS

 

 

Termenul limita de depunere a contestațiilor la proba interviu este până la data de 22.04.2020 ora 15:30.

 

 

Secretar comisie,

Insp.Necula Gabriela

 

Afișat azi 21.04.2020 ora 15:00 la avizier și pe site-ul Primăriei Orașului Costești