Rezultate probă interviu Concurs Pentru Ocuparea Pe Perioadă Nedeterminată A Funcției Contractuale De Execuție, Vacante, De Muncitor Necalificat I În Cadrul Compartimentului Sere Spații Verzi susținut în data de 18.12.2019

Anunțuri Concurs

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu din data de 18.12.2019 pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat I din cadrul Serviciului sere,spații verzi, salubritate, întreținere străzi trotuare – Compartiment sere spații verzi, doamna Abagiu Elena a obținut 83,34 puncte fiind declarată admisă.

Secretar comisie,

Insp.Necula Gabriela

Termenul limită de depunere a contestațiilor la proba interviu este până la 19.12.2019 ora 15:00.

Afișat azi 18.12.2019 ora 15:00 la avizierul Primăriei orașului Costești