Anunț nr. 19553 – rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior  – funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate

Anunțuri Concurs

Nr.19553/03.09.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior  –funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate  organizat  în data de 03.09.2021, rezultatul este după cum urmează :

  1. Radu Raluca Elena – 88,33 puncte – ADMIS

 

Termenul limită de depunere a contestațiilor la proba interviu este până la data de  06.09.2021 ora 14:00.

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 03.09.2021 ora 14:00 la avizierul și pe site-ul Primăriei Orașului Costești