Anunț nr. 9612 din 18.04.2023 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social practicant –funcție contractuală de execuție din cadrul Direcției de asistență socială organizat în data de 18.04.2023

Anunțuri Concurs

Nr.9612/18.04.2023

ANUNȚ

În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social practicant –funcție contractuală de execuție din cadrul Direcției de asistență socială organizat în data de 18.04.2023, rezultatele sunt după cum urmează :

Nr.

crt.

 

Nr. si data de înregistrare a dosarului de concurs Punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
 
1.
 

8802/05.04.2023

 

85.33 puncte

 

ADMIS

 

2.
 

 
8999/06.04.2023
 
47 puncte
 
RESPINS

Conform prevederilor art. 53 din Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice nr.1336/2022, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul UAT Orasul Costesti.
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba interviu în data de 21.04.2023, ora 9:00, la sediul Primariei Orasului Costesti, Sala de Sedinte.

Secretar comisie
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 18.04.2023 ora 14:00 la avizierul și pe site-ul Primăriei orașului Costești

Print Friendly, PDF & Email