Anunț nr. 9164 din 10.04.2023 – privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social practicant- funcție contractuala de executie din cadrul Directiei de asistenta sociala;

Anunțuri Concurs

Nr. 9164/10.04.2023

ANUNȚ,

privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social practicant- functie contractuala de executie din cadrul Directiei de asistenta socială;

În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea postului temporar vacant de asistent social , comisia a constatat că s-au depus un număr de 2 dosare care îndeplinesc condițiile specifice de participare la concurs conform art.16 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Acestea sunt dupa cum urmează:

Nr.

crt.

Nr. cerere de înscriere/Functia contractuala/Structura Funcția scoasă la concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. 8802/05.04.2023 Asistent social ADMIS
2. 8999/06.04.2023 Asistent social ADMIS

Termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor (pana pe 11.04.2023).
Secretar comisie concurs,
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 10.04.2023, ora 12:00  la avizierul și pe site-ul primăriei

Print Friendly, PDF & Email