ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea de selecție a proiectelor sportive care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al orașului Costești pe anul 2024, pentru activități sportive

Anunțuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la sesiunea de selecție a proiectelor sportive care vor beneficia de finanțare de la bugetul local al orașului Costești pe anul 2024, pentru activități sportive

Orașul Costești face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2024, în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificarile și completarile ulterioare.
Acordarea de finanțări nerambursabile și criteriile pe baza cărora se atribuie acestea sunt reglementate de “ Regulamentul de acordare a finanțărilor din bugetul orașului Costești, pentru activități sportive organizate in baza legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului”, aprobat prin HCL 36/2021. Regulamentul precum și formularele de solicitare a finanțării se găsesc pe site-ul U.A.T. Orașul Costești www.primariacostestiag.ro
Suma aprobată în bugetul local pentru activitățile sportive este de 80.000 lei. (Capitolul 67.05.01 “Sport”).
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect este de 19.02.2024.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei Orașului Costești, Strada Victoriei nr.49.

Print Friendly, PDF & Email