Anunț nr. 10189 din 25.03.2023 – rezultatul final al concursului organizat în data de 18.04.2023 (proba scrisă) si 21.04.2023 (proba interviu) pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent social practicant (post temporar vacant) din cadrul Direcției de asistență socială

Anunțuri Concurs

Nr. 10189/25.04.2023

ANUNȚ

Rezultatul final al concursului organizat în data de 18.04.2023 (proba scrisă) si 21.04.2023 (proba interviu) pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de asistent social practicant (post temporar vacant) din cadrul Direcției de asistență socială este după cum urmează:

Nr.

crt.

 

Nr. si data de înregistrare a dosarului de concurs Funcția contractuală de execuție Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj final

 

Rezultatul final al concursului
 

1.

 

8802/05.04.2023

 

Asistent social practicant

 

85.33

 

89 .00

 

87.17

 

ADMIS

 

2.

 

8999/06.04.2023

Asistent social practicant 47 RESPINS

Secretar comisie,
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 25.04.2023 ora 12:00 la avizierul și pe site-ul Primăriei orașului Costești

Print Friendly, PDF & Email