Anunț nr.15237 – rezultate finale concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II– funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Concurs

Nr.15237/01.07.2021

ANUNŢ FINAL

În urma susținerii probei scrise din data de 25.06.2021 și probei interviu  din data de 30.06.2021, pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II– funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești, rezultatele sunt după cum urmează:

 

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție

 

Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultat final
 

1.

 

Surugiu Iuliana

 

Inspector de specialitate gradul II

 

ADMIS

 

83.50 puncte

 

95 puncte

 

89.25 puncte

ADMIS

2. Constantin Octaviana Lenuta Inspector de specialitate gradul II ADMIS 58.31 puncte ABSENTA RESPINS

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 01.07.2021, ora 09:00 la avizierul  si pe site-ul Primăriei Orașului Costești