Anunț nr.15575 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Concurs

Nr. 15575/08.07.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior –funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ,organizat în data de 08.07.2021, rezultatele sunt după cum urmează :

1. Neacșu Anamaria – 87.17 puncte – ADMIS
2. Constantin Octaviana Lenuța – 31 puncte – RESPINS

Se vor prezenta la proba interviu doar candidații care sunt admiși la proba scrisă.
Termenul limita de depunere a contestațiilor este până la data de 09.07.2021 ora 14:00, iar proba interviu va avea loc în data de 14.07.2021 ora 10:00.

Secretar comisie
Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 08.07.2021 ora 14:00 la avizierul și pe site-ul Primăriei Orașului Costești