UAT Orașul Costești organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector debutant în cadrul Compartimentului registrul agricol-cadastru în data de 15.04.2020 proba scrisă;

Concurs
ANUNT1