INFORMARE  – privind impozitele și taxele locale în Costești

Anunțuri Impozite și taxe locale Situații de urgență

INFORMARE

Biroul Impozite Și Taxe Locale

 

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 5 DIN ORDONANȚA DE URGENTĂ NR. 29 DIN 18 MARTIE 2020, VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ PENTRU PLATA CU ANTICIPAȚIE A IMPOZITULUI PE CLĂDIRI, A IMPOZITULUI PE TERENURI ȘI A IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT, DEȚINUTE ATÂT DE PERSOANELE FIZICE CÂT ȘI DE PERSOANELE JURIDICE, PENTRU ACORDAREA BONIFICAȚIEI STABILITE DE CONSILIUL LOCAL, TERMENUL DE 31 MARTIE INCLUSIV SE PROROGA PÂNĂ LA DATA DE 30 IUNIE 2020 INCLUSIV.   

CONTURI  IBAN UNDE POT FI VIRATE IMPOZITELE  ȘI  TAXELE LOCALE  PERSOANE FIZICE  ȘI JURIDICE

NR CRT DENUMIREA OBLIGATIEI BUGETARE CONT TREZORERIE
1 IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE RO53TREZ0502107020101XXX
2 IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE RO03TREZ0502107020102XXX
3 IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE RO97TREZ0502107020201XXX
4 IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE RO47TREZ0502107020202XXX
5 IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN RO94TREZ0502107020203XXX
6 IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE SUB 12 TONE RO72TREZ0502116020201XXX
7 IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE  SUB 12 TONE RO22TREZ0502116020202XXX
8 ALTE IMPOZITE SI TAXE –TAXE  BAR RO82TREZ05021180250XXXXX
9 AMENZI RO82TREZ05021A350102XXXX
10 TAXA  GUNOI RO41TREZ05021360206XXXXX
11 TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT FIZICE SI JURIDICE PESTE 12 TONE RO10TREZ0505033XXX000084

ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎNMonitorul Oficial nr. 230 din 21 martie 2020
Data intrării în vigoare: 21 Martie 2020

ART. 5
(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1)art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.
(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2)art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.