Anunț nr. 15366 – privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Concurs

Nr. 15366/02.07.2021

ANUNT,
privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești ;

În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare privind ocuparea postului vacant de consilier, clasa I , grad profesional superior- funcție publica de execuție, comisia a constatat că s-au depus un număr de 2 dosare , conform HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
Acestea sunt după cum urmează:
Nr.
crt. Numele și prenumele candidatului Funcția scoasă la concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. Constantin Octaviana-Lenuta Consilier, clasa I, grad profesional superior ADMIS –
2. Neacsu Anamaria Consilier, clasa I, grad profesional superior ADMIS –
Candidații declarați admiși va susține proba scrisa în data de 08.07.2021 ora 10.00, la sediul Primariei Orașului Costești.
Termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor (pana 05.07.2021, ora 16:00)

Secretar comisie concurs
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 02.07.2021, ora 14:00 la avizier și pe site-ul primăriei