Anunț nr. 15220 – rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II –funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești

Concurs

Nr.15220/30.06.2021

ANUNȚ 

În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II –funcție contractuală de execuție din cadrul SPCLEP Costești organizat în data de 30.06.2021, ora 10:00, rezultatele sunt după cum urmează :

 

  1. Surugiu Iuliana – 95 puncte – ADMIS
  2. Constantin Octaviana Lenuța – ABSENTĂ

 

 

Termenul limita de depunere a contestațiilor la proba interviu  este până la data de  01.07.2021 ora 16:00.

 

Secretar comisie

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 30.06.2021 ora 16:00 la avizierul si pe site-ul Primăriei Orașului Costești