Anunț nr. 14691 din 1.07.2022 -rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificati, treapta III (floricultor si mecanic)

Anunțuri Concurs

Nr.14691/01.07.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori calificati, treapta III (floricultor si mecanic)–funcții contractuale de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 01.07.2022 rezultatele sunt după cum urmează :

Nr.

crt.

Nr.cerere de înscriere/Functia contractuala/Structura Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu
1. 13058/10.06.2022

Muncitor calificat III(floricultor)

76.67 puncte ADMIS
2. 12716/06.06.2022

Muncitor calificat III(mecanic)

76.67 puncte ADMIS

Termenul limita de depunere a contestațiilor la proba interviu  este până la data de  04.07.2022 ora 16:00.

Secretar comisie
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 01.07.2022 ora 13:00 la avizierul și pe site-ul Primăriei orașului Costești