Anunț nr. 14416 – privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II, funcție contractuala de execuție din cadrul SPCLEP Costești;

Concurs

Nr. 14416/17.06.2021

ANUNȚ
privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul II – funcție contractuala de execuție din cadrul SPCLEP Costești;

În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs privind ocuparea postului de inspector de specialitate , gradul II comisia a constatat că s-au depus un număr de 4 dosare din care 1 dosar nu îndeplinește condițiile specifice de participare la concurs conform art.2 si art.3 din HG 286/2011 si HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar .
Acestea sunt dupa cum urmează:
Nr.
crt. Numele și prenumele candidatului Funcția scoasă la concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. Constantin Octaviana -Lenuta Inspector de specialitate ,
gradul II ADMIS –
2. Prodescu Tiberius-Mihai Inspector de specialitate ,
gradul II ADMIS –
3. Surugiu Iuliana Inspector de specialitate ,
gradul II ADMIS –

4.
Tudora Florina Ionica
Inspector de specialitate ,
gradul II
RESPINS Nu îndeplinește condițiile art.2 si art.3 lit. f din HG 286/2011
Candidații declarați admiși va susține proba scrisa în data de 25.06.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Costești.
Termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor (pana 18.06.2021, ora 13:00)

Secretar comisie concurs
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 17.06.2021, ora 13:00 la avizierul Primăriei și pe site-ul primăriei

Print Friendly, PDF & Email