Anunț nr. 23044 din 27.09.2023 – rezultate probă interviu la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

Anunțuri Concurs

Nr. 23044/27.09.2023

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu la examenul de promovare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacanta de sef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 27.09.2023, rezultatul este după cum urmează :

Nr.
crt.
 
Nr. si data de înregistrare a dosarului de concurs Punctaj proba interviu Rezultat proba scrisa
 
 
1.
 
21991/14.09.2023
 
 
95 puncte
 
ADMIS

Conform prevederilor art. 53 din Regulamentul – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice nr.1336/2022, candidatul poate depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise la sediul UAT Orasul Costesti.

Secretar comisie
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 27.09.2023 ora 16:00 la avizierul și pe site-ul Primariei orașului Costești

Print Friendly, PDF & Email