Anunț nr. 25578 din 23.11.2021     – rezultate probă interviu, concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat treapta I

Anunțuri Concurs

Nr. 25578/23.11.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu din data de 23.11.2021 pentru ocuparea postului de muncitor necalificat treapta I – funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public rezultatele sunt după cum urmează:

Nr.
Crt.
Nume și prenume Funcția contractuală pentru care candidează Punctajul obținut la proba interviu Rezultat interviu
1. Ionescu Liliana Muncitor necalificat I 75 puncte ADMIS

Termenul limita de depunere a contestațiilor la proba interviu este până la data de 24.11 2021 ora 14:00.

Secretar comisie,
Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 23.11.2021 ora 14:00 la avizier și pe site-ul Primăriei orașului Costești