Anunț nr. 25469 din 22.11.2021 – rezultate probă interviu pentru ocuparea postului de referent, treapta II(M)

Anunțuri Concurs

Nr. 25469/22.11.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu din data de 22.11.2021 pentru ocuparea postului de referent, treapta II(M) – funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului registrul agricol  rezultatul este  după cum urmează:

Nr.
Crt.
Nume și prenume Funcția contractuală pentru care candidează Punctajul obținut la proba interviu Rezultat interviu
1. Ciobanu Andrei Ionut Referent, treapata II(M) 93 puncte ADMIS

Termenul limita de depunere a contestațiilor la proba interviu este până la data de 23.11.2021 ora 15:00.

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 21.11.2021 ora 15:00 la avizier și pe site-ul Primăriei Orașului Costești, județul Argeș

Print Friendly, PDF & Email