Anunț final nr. 16644 din 02.08.2022- pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal

Anunțuri Concurs

Nr.16644 /02.08.2022

ANUNŢ FINAL

În urma susținerii probei scrise din data de 25.07.2022 și probei interviu  din data de 01.08.2022, pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal – funcție publică de execuție din cadrul SPCLEP Costești, rezultatele sunt după cum urmează:

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția publica de execuție Rezultatul selecției dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultat final
1. 15207/  08.07.2022 inspector, clasa I, grad profesional principal ADMIS 84.33 puncte 97.67 puncte  
91 puncte
ADMIS

Secretar comisie,
Insp. Ciortan Nicoleta

Afișat azi 02.08.2022, ora 14:00 la avizierul  și pe site-ul Primăriei Orașului Costești