Anunț nr. 18801 – privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a  postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate

Anunțuri Concurs

Nr.18801/26.08.2021

ANUNȚ,

privind selecția dosarelor pentru concursul de recrutare a  postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, – funcție publică de execuție din cadrul Compartimentului Buget contabilitate ;

 

În urma verificării dosarelor de înscriere la concurs de recrutare privind ocuparea postului vacant de consilier, clasa I , grad profesional superior- funcție publica de execuție,  comisia a constatat că s-a depus un singur dosar, conform HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului Funcția scoasă la concurs Rezultatul selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. Radu Raluca-Elena Consilier, clasa I, grad profesional superior ADMIS

Candidațul declaraț admis va susține proba scrisa în data de 03.09.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Costești.

Termenul de depunere a contestațiilor este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Secretar comisie concurs,

Insp. Necula Gabriela

 

Afișat azi 26. 08. 2021, ora 11:00 la avizierul Primăriei si pe site-ul primăriii