Anunț final examen de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite și taxe locale

Anunțuri Concurs

ANUNŢ

 

În urma susținerii examenului de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite si taxe locale din cadrul Serviciului Buget contabilitate impozite si taxe locale organizat în data de 18.01.2021 rezultatele sunt după cum urmează:

 

Nr.

crt

Numele

si prenumele

Functia

 

Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu  

Rezultat final

 

1.

 

Atanasiu Cristina

 

Sef birou impozite si taxe locale

 

 

ADMIS

 

 

85.8

puncte

 

 

92

puncte

 

177.8 puncte

( 88.90 puncte)

ADMIS

 

 

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

 

 

 

  Afișat azi 18.01.2021, ora 15:30 la avizierul  și pe site-ul Primăriei Orașului Costești