Rezultatele la proba interviu pentru examenul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite

Anunțuri Concurs

ANUNȚ

Rezultatele la proba interviu pentru examenul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite si taxe locale din cadrul UAT Orașului Costești organizat în  data de 18.01.2021;

Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj obținut Rezultat Observații
1.    Atanasiu Cristina 92 puncte ADMIS

 

Secretar comisie concurs,

Necula Gabriela

 

Afișat azi 18.01.2021 ora 15:30 la avizierul și pe site-ul  Primăriei Orașului Costești