Rezultatele la proba scrisa pentru examenul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite si taxe locale

Anunțuri Situații de urgență

ANUNȚ

privind rezultatele la proba scrisa pentru examenul de promovare în funcția publică de conducere de șef birou impozite si taxe locale din cadrul UAT Orașului Costești organizat în  data de 18.01.2021;

 

Nr. Crt. Nume si prenume Punctaj obtinut Rezultat Observatii
1.    Atanasiu Cristina 85.8 puncte ADMIS

 

 

Secretar comisie concurs,

Necula Gabriela

 

            Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului  probei scrise la sediul instituției organizatoare.

Se vor prezenta la proba interviu doar candidații care sunt declarați admiși la proba scrisă.

 

Afișat azi 18.01.2021 ora 13:00 la avizierul si pe site-ul  Primăriei Orașului Costești