Rezultate selectarea dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou impozite și taxe locale

Concurs

NR. 580/12.01.2021

Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou impozite și taxe locale organizat în data de 18.01.2021 în cadrul UAT Oraș Costești;

Având în vedere prevederile art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou impozite și taxe locale în cadrul UAT Orașul Costești, comisia de concurs numită prin dispoziția primarului nr.9/06.01.2021, comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:

Nr. Crt. Nume si prenume

candidatului

Denumire funcție Rezultatul

selecției dosarelor

Motivul respingerii dosarului
 

1.

 

Atanasiu Cristina

Sef birou /Clasa I/Gardul II /Impozite și taxe locale  

ADMIS

 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 18.01.2021, ora 10:00 la sediul UAT Costești;
Candidații nemulțumiți de rezultatul obtinut pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotarârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor;

Secretar comisie concurs,
Necula Gabriela

Afișat astăzi, 12. 01.2021 ora 11:00 la sediul și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Costești