Anunț nr.19842 – rezultate probă interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator I(M)–funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

Anunțuri Concurs

Nr.19842/08.09.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator I(M)–funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 08.09.2021 rezultatul este după cum urmează :

  1. Dobre Ionel – 86.33 puncte – ADMIS

 

Termenul limita de depunere a contestațiilor la proba interviu  este până la data de  09.09.2021 ora 15:00.

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 08.09.2021 ora 15:00 la avizierul si pe site-ul Primăriei Orașului Costești