Anunț nr. 19896 – rezultat final, concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator I (M) – funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public

Anunțuri Concurs

Nr.19896/09.09.2021

ANUNŢ FINAL

În urma susținerii probei scrise si a probei interviu din data de 08.09.2021, pentru ocuparea postului vacant de administrator I (M) – funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public, rezultatele sunt după cum urmează:

Nr.crt. Numele si prenumele Funcția contractuală de execuție

 

Rezultatul selectiei dosarelor Rezultatul probei scrise Rezultatul probei interviu Rezultat final
 

1.

 

Dobre Ionel

 

Administrator I

 

ADMIS

 

85.33 puncte

 

86.33 puncte

 

171.66 puncte

ADMIS

(85.83 puncte)

 

 

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 08.09.2021, ora 15:30:00 la avizierul  si pe site-ul Primăriei Orașului Costești