Anunț nr. 19836 – rezultate probă scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator I(M) –funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întretinere Domeniul Public

Anunțuri Concurs

Nr. 19836/08.09.2021

ANUNȚ

În urma susținerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator I(M) –funcție contractuală de execuție din cadrul Serviciului Întreținere Domeniul Public organizat în data de 08.09.2021, rezultatul este după cum urmează:

  1. Dobre Ionel – 85.33 puncte – ADMIS

Proba interviu va avea loc în data de 08.09.2021 ora 13:30.

Secretar comisie,

Insp. Necula Gabriela

Afișat azi 08.09.2021 ora 12:30 la avizierul si pe site-ul Primăriei Orașului Costești