REZULTATELE Selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Costesti , în cadrul Compartimentului Registrul agricol –cadastru

Anunțuri Concurs

COMISIA DE CONCURS

6967/09.04.2020

 

 

 

REZULTATELE

Selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Costești ,  în cadrul Compartimentului Registrul agricol –cadastru

 

 

 

 

Nr. Crt. Nume si prenume Functia scoasa la concurs Rezultat selecției dosarului Motivul respingerii dosarului
1. Mihalcea Amalia Florentina Inspector, debutant ADMIS
2. Gruianu Mihai Inspector, debutant ADMIS
3. Grigore Mariana Inspector, debutant ADMIS
4. Nicolae Daniela-Florentina Inspector, debutant ADMIS

 

Afișat, azi 09.04.2020, ora 11:00

Termenul de contestații este de 24 ore de la data afișării.

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 

            Președinte: – Oprea Gheorghe Gabriel – consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic;

Membrii: – Geangavelea Marinela – Șef Birou Registrul agricol-cadastru, relații cu publicul;

– Atanasiu Cristina – Șef serviciu Buget contabilitate impozite și taxe locale;

Secretar comisie: Necula Gabriela-inspector în cadrul Compartimentului resurse umane;